• Basic Medical term

  English/Japanese

 • Term keyboard:N
  • name
   • name

   • General notation

    名前 / 氏名

    Hiragana

    なまえ / しめい

    Pronunciation

    namae / shimei
  • nationality
   • nationality

   • General notation

    国籍

    Hiragana

    こくせき

    Pronunciation

    kokuseki
map-japan map-japan map-chugoku map-shikoku map-kansai map-tokai map-koshinetsu_hokuriku map-kanto map-hokkaido_tohoku Kyusyu / Okinawa Kyusyu / Okinawa Kyusyu / Okinawa Chugoku Chugoku Shikoku Shikoku Kansai Kansai Tokai Tokai Koshinetsu / Hokuriku Koshinetsu / Hokuriku Koshinetsu / Hokuriku Kanto Kanto Hokkaido / Tohoku Hokkaido / Tohoku Hokkaido / Tohoku