• Basic Medical term

  Japanese/English

 • Term keyboard:さ
  • re-examination
   • 再診/再検査

   • Meaning

    re-examination

    Hiragana

    さいしん/さいけんさ

    Pronunciation

    saishin/saikensa
map-japan map-japan map-chugoku map-shikoku map-kansai map-tokai map-koshinetsu_hokuriku map-kanto map-hokkaido_tohoku Kyusyu / Okinawa Kyusyu / Okinawa Kyusyu / Okinawa Chugoku Chugoku Shikoku Shikoku Kansai Kansai Tokai Tokai Koshinetsu / Hokuriku Koshinetsu / Hokuriku Koshinetsu / Hokuriku Kanto Kanto Hokkaido / Tohoku Hokkaido / Tohoku Hokkaido / Tohoku